Prowadzenie chowu gęsi w istniejących oraz projektowanych obiektach o obsadzie(zdolności produkcyjnej) do 275,70 DJP w miejscowości Bukowe gm.Zagórów, na dz.nr ewid. 201 i 202/5 obręb Bukowe