Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dn. 24.06.2014 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 24.06.2014 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach