Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dn. 14.10.2014 r.

 

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14.10.2014 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzienia co do zebranych dowodów i materiałów