Pismo wyjaśniające Centralnej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 02.07.2014 r.

 

Pismo wyjaśniające Centralnej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 02.07.2014 r.

Uzupełnienie Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie przez CGA S.A. dwóch elektrowni wiatrowych w Gminie Zagórów o informacje dotyczące założeń rodzaju gruntu dla przedstawionej analizy hałasu