Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.777.2014.ZP.3 z dnia 30.09.2014 r. w spawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy

 

Pismo RDOS znak: WOO-IV.4240.777.2014.ZP.3 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy