Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.777.2014.ZP.1 z dnia 03.09.2014 r.

 

Pismo RDOŚ znak:  WOO-IV.4240.777.2014.ZP.1 z dnia 03.09.2014 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy