Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.5.2014 z dnia 13.11.2014 r. w spawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.5.2014 z dnia 13.11.2014 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydaniu deczyji zmieniajacej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.