Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.5.2014 z dnia 13.11.2014 r. informujące strony postępowania o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 13.11.2014 r. znak IKOS.6220.5.2014 informujące strony postępowania wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach