Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14.10.2014 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14.10.2014 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko