Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa w obrębie miejscowości Skokum, gm. Zagórów elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 9MW, skład

Pismo PPIS w Słupcy z dnia 13.06.2014 r.

 

Pismo PPIS w Słupcy znak: ON.NS-71/9/t03-3114 z dnia 13.06.2014 r.