Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa w obrębie miejscowości Skokum, gm. Zagórów elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 9MW, skład

Pismo RDOŚ znak WOO-I.4242.131.2014.EM.1 z dnia 03.07.2014 r.

 

Pismo RDOŚ znak WOO-I.4242.131.2014.EM.1 z dnia 03.07.2014 r.