Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa w obrębie miejscowości Skokum, gm. Zagórów elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 9MW, skład