Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa w obrębie miejscowości Skokum, gm. Zagórów elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 9MW, skład

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 23.10.2014 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagorów z dnia 23.10.2014 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji