Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

 

Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa