Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW, na działce nr. 1256 w obrębie Skok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.01.2014 r.