Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.12.2014 r. wraz z załącznikami

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie i modernizacji oczyszczani ścieków dla gminy Zagórów" złozony przez ZGKiUW w Zagórowie pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz

Mapa - pobierz