Postanowienie RDOŚ znak: WOO-IV.4240.1213.2014.AK z dnia 03.02.2015 r. wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Postanowienie RDOŚ znak: WOO-IV.4240.1213.2014.AK z dnia 03.02.2015 r. wyrażajace o braku potrezby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia