Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2014 z dnia 12.02.2015 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

 

Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2014 z dnia 12.02.2015 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania ceny oddziaływania na środowisko