Pismo ZGKiUW w Zagórowie znak: GK.7012.2.2015 z dnia 19.01.2015 r. w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Pismo ZGKiUW w Zagórowie znk: GK.7012.2.2015 z dnia 19.01.2015 r. w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia