Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.1213.2014.AK z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia

 

Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.1213.2014.AK z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia