Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.1213.2014.AK z dnia 30.12.2014 r. o przedłużeniu terminu wydania opinii

 

Pismo RDOŚ znak WOO-IV.4240.1213.2014.AK z djia 30.12.2014 r. o przedłużeniu teminu wydania opinii