Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2014 z dnia 08.01.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2014 z dnia 08.01.2015 r. w sprawie przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach