Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2014 z dnia 03.02.2015r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2014 z dnia 03.02.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach