Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.0214 z 09.03.2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2014 z 09.03.2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach