Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS. 6220.6.2014 z 09.03.2015 r. informujące strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2015 z 09.03.2015 r. informujące  strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach