Postanowienie z dnia 13.12.2013 r. dotyczące omyłki pisarskiej

 

Postanowienie z dna 13.12.2013 r. dotyczące sprostowania czywistej omyłki pisarskiej