Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

 

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16.05.2013 r. nr IKOS.6220.13.2012 i obwieszczeniu Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16.05.2013 r. nr IKOS.6220.13.2012