Opinia PPIS w Słupcy z dnia 22.11.2013 r.

 

Opinia PPIS w Słupcy z dnia 22.11.2013 r. dotycząca warunków w zakresie wmagań higienicznych i zdrowotnych  do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mksymalnej wysokości wieży 105 m. imocy 2 M, inwestycja realizowana będzie na działce Nr 19, obręb Łomów, gm. Zagórów