Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach