Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.03.2014 r.

 

Obwieszczenie z dnia 31.03.2014 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach dla przedsięwziecia polegajacego na: "Budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW", na działce oznacznej nr 19, obręb Łomów, gmina Zagórów