Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW”, na działce nr 19, w miejscow

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych z dnia 25.02.2014 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach z dnia 25.02.2014 r.