Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW”, na działce nr 19, w miejscow

Postanowienie z dnia 13.12.2013 r. dotyczące omyłki pisarskiej

 

Postanowienie z dna 13.12.2013 r. dotyczące sprostowania czywistej omyłki pisarskiej