Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW”, na działce nr 19, w miejscow

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach