Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW”, na działce nr 19, w miejscow

Informacja PPIS w Słupcy o konieczności wyjaśnienia informacji

 

Informacja PPIS w Słupcy o konieczności wyjaśnienia informacji