Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.1.2015 z 16.03.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów wspó

 

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających