Zawiadomienie Burmistrza Gminy Zagórów z dn. 30.03.2015 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zawiadomienie z 30.03.2015 r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach