Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 25.02.2015 r.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z intrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 1/1/,2/7, 3 w miejscowosci Nowa Wieś, gmina Zagórów"

Karta informacyjna przedsięwzięcia - pobierz

Mapa - pobierz