Pismo RDOŚ znak:WOO-IV.4240.327.2015.KT.1 z dnia 10.04.2015 r. o odmowie wydania opinii oddziaływania na środowisko

 

Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.327.2015.KT.1 z dnia 10.04.2015 r. o odmowie wydania opinii oddziaływania na środowisko