Pismo RDOŚ znak:WOO-IV.4240.327.2015.KT.1 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie przesunięcia terminu załatwienia sprawy

 

Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.327.2015.KT.1 z dnia 07.04.2015 r. o przesunięciu terminu zalatwiena sprawy