Obwieszczenie o wydanej decyzji Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.1.2015 z dnia 04.05.2015 r.

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 04.05.2015 r.