Decyzja Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.1.2015 z dnia 04.05.2015 r.

 

Decyzja Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.1.2015 z dnia 04.05.2015 r. umarzająca z urzędu postępowanie wydanie deycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach