Wniosek PGiNG o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wniosek PGiNG o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.02.2014 r.

Karta informacyjna przedsięwięcia

 

Załączniki do Karty Informacyjnej przedsięwzięcia:

Załącznik Nr 1 - koncesja Pyzdry 

Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 1b

Załącznik Nr 1c

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załacznik Nr 4 - prace sejsmiczne

Załącznik Nr 4 - prace wiertnicze

Załącznik Nr 5 POWIETRZE

 1. Analiza oddziaływań
 2. Wyniki obliczeń las_pył
 3. Wyniki obliczeń rola_pył
 4. Wyniki Obliczeń w siecie receptorów
 5. Wyniki obliczeń w sieci receptorów_las
 6. Załącznik emitory PYZDRY
 7. Uzupełnienie:
 • pismo SGS uzupełnienie raportu
 • pismo WIOŚ Poznań
 • załącznik Nr 1 olej napędowy
 • załącznik Nr 2a parametry emitorów i emisji - tereny leśne
 • załącznik Nr 2b parametry emitorów i emisji - tereny rolnicze
 • załącznik Nr 3a czas pracy emitorów - tereny leśne
 • załącznik Nr 3b czas pracy emitorów - tereny rolnicze

Załącznik Nr 6 - BADANIA EMISJI HAŁASU

 • załącznik 1
 • załącznik 2

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 Ochrona przyrody

Załącznik Nr 8 Przyroda

Załącznik Nr 9 INFORMACJA Z RDOŚ

 • Mapa 1
 • Mapa 2
 • pismo RDOŚ 

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11 lasy i tereny użytkowe

Załącznik Nr 11 Pyzdry Lasy

Załącznik Nr 12 Pyzdry hydro-pop

Załącznik Nr 12 Pyzdry podmokłe

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

 1. Załącznik 1
 2. Załacznik 2
 3. Załącznik 3
 4. Załącznik 4
 5. Załącznik 5
 6. Załącznik 6

Załącznik Nr 17

 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3
 4. Załącznik 4

Załącznik nr 18