Przesunięcie terminu wydania opinii oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Pismo RDOŚ dotyczące przesunięcia terminu wydania opinii oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko