Postanowienie RDOŚ z dnia 26.03.2014 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Postanowienie RDOŚ z dnia 26.03.2014 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko