Postanowienie RDOŚ z dnia 07.05.214 r. wyrażającego opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Postanowienie RDOŚ z dnia 07.05.2014 r. wyrażającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko