Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 13.05.2014 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Postanowienie Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 13.05.2014 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia cny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko