Pismo do RDOŚ z dnia 10.04.2014 r. dot. ponownego wydania opinii oddziaływania na środowisko

 

Pismo do RDOŚ z dnia 10.04.2014 r. dotyczące ponownego wydania opinii oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko