Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w dniu 03.03.2014 r. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w dniu 03.03.2014 r. o  wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko