Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów w sprawie podania d publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Zagórów w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.2.2014  z dnia 01.07.2014 r.