Wniosek z dn. 08.07.2015 r. o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z decyzją zmieniającą

 

Wniosek z dn. 08.07.2015 r. o przeniesienie decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach wraz z decyzją zmieniającą wydanej dla Centralnej Grupy Energetycznej S.A. na rzecz Qilin Sp. z o.o.

 

Oświadczenie Centralnej Grupy Energetycznej o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji