Decyzja Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2015 z dnia 22.07.2015 r.

 

Decyzja Burmistrza Gminy Zagórów znak: IKOS.6220.6.2015 z dnia 22.07.2015 r.