Postępowanie w sprawie:"Budowa obory na głębokiej ściółce wolnostanowiskowej dla bydła o maks. o obsadzie 78 DPJ(docelowo gospodar. osiągnie maks. obsadę w ilości 113 DJP)oraz silosu na kiszo

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających